نام اعظم خداوند

نام اعظم خداوند

مردی از دیوانه ای پرسید:

نام اعظم خداوند را می دانی؟

دیوانه گفت نام اعظم خداوند "نان" است، اما این را جایی نمی توان گفت !

مرد گفت : شرم کن ، چگونه نام اعظم خدا نان است ؟

دیوانه گفت : در قحطی نیشابور، چهل شبانه روز می گشتم ، نه در هیچ مکانی صدای اذانی شنیدم نه هیچ مسجدی را گشاده یافتم ، آنجا بود که دانستم نام اعظم و بنیاد دین و مایه اتحاد مردم "نان" است.

+ مصیبت نامه - عطار نیشابوری

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد