حافظ جان _ 1

حافظ جان _ 1

از اون جایی که بنده نسبت به حضرت حافظ ارادت خاصی دارم اولین پست بعد از سلام رو تفالی به دیوانشون زدم.

عید است و آخر گل و یاران در انتظار  

ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار

دل برگرفته بودم از ایام گل ولی         

    کاری بکرد همت پاکان روزه دار

دل در جهان مبند و ز مستی سوال مکن   

   از فیض جام و قصه جمشید کامگار

جز نقد جان به دست ندارم شراب کو                       

  کان نیز بر کرشمه ساقی کنم نثار

خوش دولتیست خرم و خوش خسروی کریم        

     یا رب ز چشم زخم زمانیش نگاه دار

می خور به شعر بنده که زیبی دگر دهد                      

  جام مرصع تو بدین در شاهوار

زانجا که پرده پوشی عفو کریم تست                            

   بر قلب ما ببخش که تقدیست کم عیار

ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود                         

     تسبیح ما و خرقه رند شراب خوار

حافظ چو رفت روزه و گل نیز می رود                      

  ناچار باده نوش که از دست رفت کار++++++ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود /  تسبیح ما و خرقه رند شراب خوار _ _ _ _ _ _ _ _ بیت خالصیه!

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد